O mnie

Posiadam prawie 9 letnie doświadczenie w pracy jako programista aplikacji internetowych oraz w zarządzaniu projektami IT.

PHP (programowanie obiektowe, znajomość wzorców projektowych), bazy danych (MySQL, MSSQL, SOLR), HTML 5, CSS (Bootstrap, Less, SASS), JavaScript (jQuert, node.js, socket.io, Gulp.js).

Systemy szablonów Twig, Blade oraz Smarty. Systemy kontroli wersji SVN oraz GIT. Bardzo dobra znajomość frameworków PHP: Laravel, Phalcon, Zend Framework, KohanaPHP oraz podstawy Symfony2. Dobra wiedza z optymalizacji kodu oraz zapytań do bazy danych. Znajomość projektowania stron pod kątem SEO.

Kluczowe umiejętności

PHP

Laravel

Phalcon

KohanaPHP

Zend Framework

Symfony2

MySQL

SOLR

JavaScript

Node.js + socket.io

Współpracuje lub współpracowałem z

Frogriot - Współpraca z agencją interkatywną Frogriot. Programowanie w PHP oraz tworzenie i wdrażanie stron i aplikacji webowych dla klientów firmy.
Join The Flocc - Zaprojektowanie oraz napisanie od podstaw serwisu społecznościowego dla podróżników.
Senuto - Stworzenie od podstaw aplikacji wspomagającej procesy SEO oraz crawlera do pobierania danych z zewnętrznych stron i aplikacji.
Afterweb - Współpraca przy tworzeniu aplikacji na wewnętrzne potrzeby agencji SEO Afterweb.
eKomercyjnie.pl - Stworzenie oraz rozwijanie aplikacji Live Gecko, która umożliwia umieszczenia aplikacji tzw. live chat u siebie na stronie.
4Medicine - Zaprojektowanie systemów dla uczelni wyższych oraz jednostek naukowych, które umożliwiają m.in. zarządzanie grantami, zarządzaniem wiedzą w obrębie uczelni czy publikacją artykułów naukowych wraz z systemem CMS do tworzenia stron dla czasopism.
GG Network S.A. - Praca w dziale Badawczym jako Business Intelligence Specialist. Obsługa baz danych w obrębie całej spółki. Stworzenie od podstaw aplikacji do przeprowadzania badań marketingowych on-line.
Panel Badawczy Ariadna - Napisanie oraz rozwój aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie badań marketingowych on-line.
Wellcommerce - Rozwijanie aplikacji do zarządzania sklepem internetowym oraz wdrażanie szablonów dla klientów zewnętrznych firmy.
Index Copernicus International S.A. - Rozwój istniejących aplikacji wewnętrznych firmy oraz aplikacji dla klientów zewnętrznych firmy. Tworzenie aplikacji desktopowych w C++ oraz Delphi.

Oraz pracowałem m.in. dla